Pliki z dokumentami (w formacie PDF) można pobrać klikając na poszczególne odnośniki.

 

STATUT SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY NA LATA 2017-2022

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/24

RODO