Dyrektor Szkoły - mgr Paweł Mackiewicz

 • mgr Natalia Czerwińska - nauczanie zintegrowane, j.angielski
 • mgr Magdalena Pacewicz - nauczanie zintegrowane, wychowanie do życia w rodzinie, pedagog
 • mgr Elżbieta Albowicz - nauczanie zintegrowane
 • mgr Justyna Kalinowska - język angielski
 • mgr Agnieszka Kalinowska - język polski, logopedia
 • mgr Henryka Klimach - język polski, historia, WOS, biblioteka
 • mgr Anna Ciszewska - matematyka, fizyka
 • mgr Elżbieta Makarewicz - przyroda, muzyka, plastyka, geografia, biologia
 • mgr Paweł Mackiewicz -  informatyka
 • mgr Milena Natalia Zubrzycka - nauczyciel wspomagający
 • mgr Izabela Gałażewska - wychowanie fizyczne, technika, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Monika Dąbkowska -  oddział przedszkolny
 • mgr Anna Myszko - punkt przedszkolny
 • mgr Alicja Murawko - punkt przedszkolny
 • mgr Joanna Murawska - punkt przedszkolny
 • mgr Justyna Sobińska - język rosyjski
 • mgr Teresa Kulesza - chemia
 • mgr Urszula Majewska - religia
 • mgr Bogusława Frydrych-Szczepkowska - psycholog, pedagog specjalny