Sztandar zaprojektowany został przez nauczyciela historii naszej szkoły pana Stanisława Mackiewicza. Składa się z bławatu (płatu), który ma dwie strony. Określa się je od strony znaku (drzewca). Prawa strona wykonana została na wzór sztandaru wojskowego. Głównym jej elementem jest czerwony krzyż kawalerski wzorowany na kształcie krzyża Virtuti Militari, czyli najwyższego odznaczenia wojskowego. W jego centrum znajduje się godło państwa otoczone wieńcem laurowym. W prawym górnym rogu w otoczeniu wieńca widnieje wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej w formie ryngrafu. W lewym górnym rogu, także w otoczeniu wieńca – herb Suwalszczyzny. W prawym dolnym rogu – logo Gminy Suwałki, również otoczone wieńcem a także herb Suwałk umieszczony w lewym dolnym rogu. 

Matka Boska Częstochowska nawiązuje do tradycji 2 Pułku Ułanów Grochowskich, który uważał ją za swoją patronkę. Jej postać widniała na sztandarze pułkowym.  

Herb Suwalszczyzny nawiązuje do tradycji naszego regionu. 

Logo gminy Suwałk wskazuje na współczesne położenie naszej szkoły.

Herb Suwałk odnosi się do miejsca stacjonowania Pułku.

Na ramionach krzyża umieszczone są złote napisy :

BÓG, HONOR, OJCZYZNA, OBOWIĄZEK.

Natomiast lewa strona bławatu ma kolorystykę biało – granatową (barwy 2 Pułku ułanów Grochowskich). 

W jej centrum w złotej oprawie umieszczony jest wizerunek odznaki pamiątkowej 2 Pułku. Nad odznaką na białym tle złotymi literami widnieje napis: ZESPÓL SZKÓŁ IM. 2 PUŁKU UŁANÓW GROCHOWSKICH, a pod odznaką: W PRZEBRODZIE oraz dwie daty: 1917 i 2010. Pierwsza data to data narodzin Pułku, a druga otrzymania przez szkołę imienia i sztandaru. Bławat po obu stronach obramowany jest złotą taśmą i frędzlem. Drzewiec zakończony jest metalowym orłem.

Sztandar wykonany został w Pracowni Haftu Centrum Oświatowo Dydaktycznego w Ełku.

 


FUNDATORZY

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy swoją ofiarnością przyczynili się do sfinansowania sztandaru. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem rodziców, uczniów poszczególnych klas, nauczycieli naszej szkoły, którzy systematycznie wpłacali różne kwoty pieniędzy na ten cel. 
Do szczególnych fundatorów należą:

Szczepan Ołdakowski

Henryka i Marek Dyczewscy

Barbara i Jerzy Nalewajkowie

Michał Syryca

Agata i Stanisław Szwengierowie

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank BGŻ w Suwałkach