Pierwszoklasiści są już pełnoprawnymi uczniami. 5 listopada 2021 r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Przed pocztem sztandarowym, pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami.

Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9