W roku szkolnym 2022/2023 przyjmowanie dzieci do oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych i klasy I szkoły podstawowej odbywa się zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy.

 

REKRUTACJA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2022/2023

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU