Nasza szkoła została zgłoszona do ogólnopolskiego konkursu IMGW – PIB „Jedna Planeta”. Przedmiotem konkursu są zagadnienia z zakresu meteorologii i wiedzy o pogodzie, którego celem jest rozwinięcie u młodych ludzi umiejętności bardzo ważnych w dobie zmian klimatu, tj. obserwowania pogody, rozumienia zjawisk oraz prognoz meteorologicznych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII.

Konkurs odbędzie się w formule online przy użyciu aplikacji mobilnej „Meteo IMGW Prognoza dla Polski”. Aby wziąć udział w Konkursie, należy pobrać aplikację Meteo IMGW „Prognoza dla Polski”.  Darmową aplikację należy pobrać  w sklepie Google oraz Apple na urządzenia mobilne /smartfon, tablet/ – linki do pobrania dostępne pod http://aplikacjameteo.imgw.pl/ 

1. Po pobraniu aplikacji wystarczy kliknąć w zakładkę KONKURS, a następnie wpisać kod dostępu, którym jest numer ewidencyjny z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, tzw. RSPO, przypisany danej szkole - numer ewidencyjny RSPO naszej szkoły – 91531.
2. Po wpisaniu kodu automatycznie uzyskuje się możliwość udziału w Konkursie.
3. Drugi etap konkursu rozpoczyna się 4 kwietnia i trwa do 29 kwietnia 2022 roku. W  zakładce „Konkurs” w Aplikacji aktywowana będzie część zadaniowa, gdzie wpisujemy raport pogodowy wg podanej instrukcji.
4. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie jeden raport pogodowy na dobę, przy czym doba liczona jest od godziny 07:00 bieżącego dnia do godziny 06:59 dnia następnego.  Raporty pogodowe na rzecz danej Szkoły mogą wysyłać również osoby nie będące Uczniami tej Szkoły, np. członkowie rodzin czy znajomi Uczniów. Takie raporty pogodowe zwiększą liczbę raportów wysyłanych na rzecz danej Szkoły.

Instrukcja obsługi aplikacji konkursowej – link: https://youtu.be/tGoj4er4K1A

UWAGA! Do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowanych zostaje 20 Szkół o najwyższym stosunku liczby wysłanych przez Uczestników z danej Szkoły raportów pogodowych do liczby uczniów danej Szkoły. Im więcej wysłanych raportów, tym większe szanse dla szkoły na zakwalifikowanie się do trzeciego etapu konkursu. Zachęcamy do jak najliczniejszego udziału oraz  liczymy na Wasze zaangażowanie i aktywność.Trzy zwycięskie Szkoły w trzecim etapie konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 50 tyś. zł każda. Ponadto 5 najlepszych uczniów otrzyma tytuł „Meteorologa Przyszłości i Ambasadora IMGW-PIB” oraz nagrody indywidualne w postaci pakietów edukacyjno-reklamowych IMGW-PIB. Wartość nagród dla uczniów będzie nie większa niż 2000 zł każda.