Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.02.2023

 

Przebród, dnia 13.05.2022 r.

                Informuję, iż na wykonanie zamówienia pt. „Dostawa oleju napędowego do Szkoły Podstawowej w Przebrodzie”  zamierzamy przeznaczyć kwotę 56 000,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych i 00/100).

p.o. dyrektora

Szkoły Podstawowej

 im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie

mgr Paweł Mackiewicz


 

4.05.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju napędowego do Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami


Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawa oleju opałowego i oleju napędowego do Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie

PLIKI DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Unieważnienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawy

Unieważnienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia


 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 6.04.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju opałowego i oleju napędowego do
Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie

PLIKI DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI


 Informacja z otwarcia ofert

Przebród 14.04.2022 r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie 16-402 Suwałki  Przebród 15 informuje, że w dniu 14.04.2022r. o godz. 12:00 odbyła się sesja otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa oleju opałowego i oleju napędowego do Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie.

Zamawiający na wykonanie zamówienia zamierza przeznaczyć na stępujące kwoty: część 1 dostawa oleju opałowego 137.550zł a część druga dostawa oleju napędowego 56.000zł.

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

  1. Auto-Myjnia, Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych Adam Kozłowski 19-400 Olecko Aleje Lipowe 1D – cześć 1 - 5,80zł za jeden litr ze stałą marżą 0,16zł za jeden litr.
  2. Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa "Transbud Ełk” sp. z o. o. 19-300 Ełk ul. Łukasiewicza 1 – część 1 - 6,64zł za jeden litr ze stałą marżą 0,08zł za jeden litr; część 2 – 7,55zł za jeden litr ze stałą marżą 0,10zł za jeden litr.
  3. SETON K. Cichocki, R. Matusiewicz Spółka Jawna 19-300 Ełk Nowa Wieś Ełcka ul. Ełcka 9B – część 1 – 5,87zł za jeden litr ze stałą marżą 0,10zł za jeden litr.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich
w Przebrodzie


Przebród 19.04.2022r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

i unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie 16-402 Suwałki  Przebród 15 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa oleju opałowego i oleju napędowego do Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie w części 1 za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę Auto-Myjnia, Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż PLIW Płynnych i Gazowych Adam Kozłowski 19-400 Olecko Aleje Lipowe 1D z ceną brutto 5,80zł za jeden litr ze stałą marżą 0,16zł brutto za jeden litr. Postępowanie w części 2 dostawa oleju napędowego zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

Ocena ofert.   

Lp

Nazwa wykonawcy i adres

Punkty w kryterium cena

Punkty w kryterium marża

Punkty w kryterium termin pł.

Łączna ilość punktów

1

Auto-Myjnia, Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż PLIW Płynnych i Gazowych Adam Kozłowski 19-400 Olecko Aleje Lipowe 1D

część 1 - 60

30

10

100

2

Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „Transbud Ełk” sp. z o. o. 19-300 Ełk ul. Łukasiewicza 1

część 1 – 52

część 2 – jedna oferta

15

5

72

3

SETON K. Cichocki, R. Matusiewicz Spółka Jawna 19-300 Ełk Nowa Wieś Ełcka ul. Ełcka 9B

część 1- 59

18

10

87

Podpisanie umowy w sprawie wykonania zamówienia w części 1 w terminie oddzielnie uzgodnionym z wybranym Wykonawcą.

Proszę o potwierdzenie otrzymania zawiadomienia.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie