Dzień 14 kwietnia jest świętem państwowym pod nazwą Święto Chrztu Polski, które zostało wprowadzone ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 656) o ustanowieniu Święta Chrztu Polski. Przyjęcie przez Mieszka I chrztu w roku 996 zapoczątkowało proces chrystianizacji Polski, a co za tym idzie włączenie państwa polskiego do grona chrześcijańskich nowoczesnych krajów oraz szybkiego rozwoju i wzrostu znaczenia wśród państw Europy. Z tej okazji odbyła się w naszej szkole (13.04.2022 r.) uroczysta akademia przygotowana przez uczniów kl IV i VII pod kierunkiem pani Henryki Klimach.

Previous Next
1 2 3 4 5 6