Drodzy Państwo!

Szkolna Rada Rodziców zwraca się z prośbą o wpłaty na komitet rodzicielski  na rok szkolny 2022/2023.

Sugerowane kwoty to:

- 30 zł na pierwsze dziecko;

- 50 zł jeśli do szkoły chodzi dwoje lub więcej dzieci.

                Przypominamy, że składki te są dobrowolne, pamiętajmy jednak, że pieniądze wracają w ciągu roku szkolnego do naszych pociech pod różnymi postaciami.

               

Wpłat można dokonywać u wychowawcy lub na „SKO Konto dla Rady Rodziców”:

 

62 1020 1332 0000 1202 1348 1108

 

(w tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko oraz klasę ucznia/ uczniów)

Z wyrazami szacunku

Rada Rodziców

 


 

Rada Rodziców informuje, iż na dzień 31 maja 2022 r.  stan konta wynosi: 935,20 zł

Zestawienie wpłat i wydatków za okres 01.05.2022 – 31.05.2022:

  • Wpłaty - 1480,00 zł

Wydatki:

- Konkursy (zakup nagród): 544,80 zł

- Plakat promujący Dzień Ziemi dla klas IV – VII – 129,50 zł

- Nasze barwy narodowe dla klas „0” – VIII – 225,50 zł

- Dzień talentów – 189,80 zł

  • Pozostało – 935,20 zł