31 maja 43 uczniów naszej szkoły odbyło wycieczkę turystyczno-krajoznawczych po województwie podlaskim. Uczestnicy wycieczki poznawali atrakcje turystyczne usytuowane w Dolinie Biebrzy i Dolinie Narwi. Zaczęliśmy od zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Twierdzy Osowiec oraz trasy historyczno-przyrodniczej znajdującej się na terenie twierdzy. Pan przewodnik w barwny sposób opowiedział o powstaniu Twierdzy oraz działaniach wojennych podczas I i II wojny światowej. Następnie odbyliśmy spacer z panią przewodnik po Biebrzańskim Parku Narodowym  ścieżką edukacyjną Góra Skobla. Podziwialiśmy piękne widoki i śpiew ptaków. Po zjedzeniu obiadu w dworze Dobarz udaliśmy się do Tykocina, aby poznawać historię miasta i regionu oraz jego wielokulturowość. Zaczęliśmy od wizyty w  Muzeum Kultury Żydowskiej mieszczącego się w dużej i małej synagodze. Liczne judaica świadczą o  polsko-żydowskie przeszłości miasteczek naszego województwa. Następnie udaliśmy się na zrekonstruowany Zamek, który był świadkiem czasów świetności dynastii Jagiellonów, potopu szwedzkiego i ustanowienia Orderu Orła Białego. Na koniec zwiedziliśmy  barokowy kościół p.w. św. Trójcy oraz Duży Rynek z pomnikiem hetmana Stefana Czarnieckiego.
Na organizację wycieczki szkoła pozyskała wsparcie finansowe w wysokości 6600 zł. w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”, realizowanego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną. Celem przedsięwzięcia była m. in. popularyzacja szlaków, produktów i atrakcji turystycznych województwa podlaskiego wśród dzieci i młodzieży.