W roku szkolnym 2023/2024 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego należy składać do 15 września 2023 r. w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 na formularzu zgodnym z załączonym wzorem.

Do pobrania:

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

WNIOSEK O STYPENDIUM