13 WRZEŚNIA (ŚRODA) 2023 R. O GODZ. 15.30 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE Z RODZICAMI.
PROGRAM: - zebranie ogólne (na hali);  zebranie rodziców uczniów poszczególnych oddziałów (wybór trójek klasowych);  wybory do Rady Rodziców na rok szkolny 2023/24; spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem szkoły.