Uczniowie klas 7 i 8 naszej szkoły 13 września 2023 r. odwiedzili dawną stację hydrobiologiczną, a obecnie Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Zwiedzili tam wystawę, na której zapoznali się  z historią tego terenu, bogactwem przyrodniczym i dziedzictwem kulturowym. Wzięli również udział w ciekawej lekcji muzealnej dotyczącej śladów zwierząt, rozpoznawania tropów i innych oznak obecności zwierząt. Największą atrakcją był rejs łodzią Leptodora II z przeszklonym dnem po jeziorze Wigry, gdzie zapoznali się z fauną i florą wigierskich przestrzeni. Po tak niezwykłym pobycie w muzeum młodzież udała się do pokamedulskiej perełki Suwalszczyzny – klasztoru w Wigrach. Tam wzięła udział w warsztatach historycznych, gdzie poznała historię powstania klasztoru, osób związanych z założeniem tego miejsca oraz legendy wigierskie. Uwieńczeniem tego dnia było ognisko w Ogrodach Klasztornych.

Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13