30 września przedstawiciele starszych klas naszej szkoły ze sztandarem oraz nauczyciele uczestniczyli w święcie Ułanów Grochowskich w Warszawie. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej odprawionej w kościele  p.w. Jana Pawła II w Warszawie-Wesołej. Następnie uczestnicy udali się na pobliski hipodrom, gdzie odbyła się defilada i nastąpiło poświęcenie i wręczenie 2 Batalionowi repliki sztandaru 2 Pułku Ułanów Grochowskich ufundowanego przez Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich. Wręczono również wyróżnienia i odznaczenia wyróżniającym się żołnierzom i osobom zaangażowanym w kultywowanie tradycji 2 Pułku Ułanów Grochowskich. Wśród wyróżnionych odznaką pułkową znalazł się dyrektor naszej szkoły, Pan Paweł Mackiewicz. Po oficjalnych obchodach można było obejrzeć czołgi i inny sprzęt wojskowy oraz skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez organizatorów.