6 października 2023 r. uczniowie klas 6-8 wzięli udział  w szkoleniu z terenoznawstwa i orientacji w terenie organizowanym prze Fundację Na Rzecz Rozwoju Gminy Suwałki. Młodzież miała okazję pracować z mapą i kompasem. Zajęcia odbywały się w terenie otwartym oraz zalesionym w miejscowości Gawrych Ruda. Wyznaczanie azymutu, określanie swojej pozycji w terenie, rozpalanie ognia za pomocą krzesiwa - to tylko część atrakcji piątkowego szkolenia. Całość zakończyła się ogniskiem. A to wszystko w ramach realizacji zadnia publicznego pn. „Wspomnienie o białych ułanach- upamiętnienie 2 Pułku Ułanów Grochowskich na ścianie Szkoły Podstawowej w Przebrodzie ,patrona szkoły” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Mur, ale historia wojska polskiego”.