ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 130 000 zł pn.:  „Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie”

do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

  1. Zamawiający

Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie

Przebród 15, 16-402 Suwałki

tel. + 48 87 563 80 84

adres strony internetowej: www.przebrod.pl

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

WZÓR UMOWY


 

Przebród 08.03.2024 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA               

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie, Przebród 15, 16-402 Suwałki,  informuje, że w dniu 08.03.2024 r. o godz. 11:40 odbyła się sesja otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie”.

  1. Zamawiający na wykonanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 130 000,00 zł.
  1. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:
  1. Auto – Myjnia Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych Adam Kozłowski, Aleje Lipowe 1 D, 19-400 Olecko z ceną brutto za 1 litr oleju opałowego – 5,03 zł;
  2. SETON K. Cichocki, R. Matusiewicz Spółka Jawna, Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka 9B, 19-300 Ełk z ceną brutto za 1 litr oleju opałowego – 5,04 zł;
  3. Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa TRANSBUD Ełk z o.o., ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk z ceną brutto za 1 litr oleju opałowego – 5,06 zł;
  4. Hesso – Oil Sp. z o.o., ul. Oświatowa 34A, 01-366 Warszawa z ceną brutto za jeden litr oleju opałowego – 5,10 zł.
  1. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez wykonawcę Auto – Myjnia Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych Adam Kozłowski, Aleje Lipowe 1 D, 19-400 Olecko z ceną brutto za 1 litr oleju opałowego – 5,03 zł. Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
  1. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie

mgr Paweł Mackiewicz